Krainka Szron - matki pszczele unasiennione i nieunasiennione

Więcej...

Matka pszczela szron

Z hodowli z którymi współpracujemy, można nabyć oznakowane matki pszczele Carnica Szron. Sprzedajemy zarówno nieunasiennione, jak i unasienione owady od najlepszych hodowców w Europie, a każda matka reprodukcyjna podlega w naszej pasiece ocenie i jeżeli przejdzie kryterium selekcji wówczas dopiero jest pobierany od niej materiał hodowlany. Krainka Szron są bardzo łagodnymi pszczołami miodnymi i wykazują się możliwością budowy mniejszych komórek. Składają miód w nadstawkach i bardzo przestrzegają zasad pszczelej higieny. W naszej ofercie możesz wybrać czy mają one sprawdzony czerwień, czy też nie. Pszczoły pakowane są do specjalnych klateczek wraz ze świtą pszczół opiekunek. Pojemniki w wentylowanych kartonikach tekturowych gwarantują bezpieczną dostawę.

Wszelkie prawa © www.seriagone.pl - Główna