Terapia dla współuzależnionego

Więcej...

Wsparcie dla osób współuzależnionych

Członek twojej rodziny walczy z alkoholizmem lub zmaga się z uzależnieniem od narkotyków? Wsparcie dla osób współuzależnionych może przyczynić się do poprawy wewnętrznego samopoczucia członków najbliższej rodziny człowieka zmagającego się z nałogiem. Mogą liczyć na sesje dotyczące ich zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Spotkania z coachem mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i realizacji wyznaczonych podczas sesji celów. Podczas spotkań wykorzystywana jest metoda recovery coachingu i mentoringu.

Wszelkie prawa © www.seriagone.pl - Główna