Dziedziczenie - poświadczenie

Więcej...

Oświadczenie dziedziczenia

Nasze biuro notarialne, poza sporządzaniem różnego rodzaju umów, pełnomocnictw czy testamentów, przygotuje dla Państwa także oświadczenie dziedziczenia. Taki akt sporządza się na wniosek każdej zainteresowanej strony. Aby wydanie takiego dokumentu przez naszego notariusza mogło dojść do skutku, należy uprzednio spełnić kilka wymogów. Po pierwsze, wszystkie strony objęte spadkiem muszą być zgodne co do treści testamentu, każdy spadkobierca musi więc wyrazić zgodę na wysokość udziałów, które zostały mu przyznane.

Wszelkie prawa © www.seriagone.pl - Główna