Materiał wykorzystywany do tworzenia asfaltu

Więcej...

SMA 16 JENA

Firma do tworzenia materiału pokrywającego drogi korzysta ze specjalnej technologii SMA 16 JENA. Polega ona na tworzeniu jednowarstwowych nawierzchni asfaltowych za pomocą mieszanki odpowiednich materiałów - mastyksu, odpowiedzialnego za ochronę przed mrozem oraz nieprzepuszczalność wody, i grysu - specjalnego kruszywa łamanego. Skrót w nazwie pochodzi od angielskiego określenia Stone Mastic Asphalt. Uziarnienie, czyli jak rozłożona jest wielkość ziaren, substancji dochodzi do szesnastu milimetrów.

Wszelkie prawa © www.seriagone.pl - Główna