Zabezpieczenie twarzy

Więcej...

Maski całotwarzowe

Pracując w szkodliwych warunkach, narażeni jesteśmy na działanie niebezpiecznych substancji. Toksyczne związki bardzo często znajdują się w powietrzu, z czego przy wykonywaniu obowiązków możemy niekoniecznie zdawać sobie sprawę. Maski całotwarzowe zapobiegają wdychaniu szkodliwych substancji, występujących pod postacią par i gazów, ale także pyłów, dymów oraz mgieł. Takie zabezpieczenie dróg oddechowych w połączeniu z np. aparatem tlenowym zapewni właściwy przepływ czystego powietrza, dzięki czemu nie będziemy narażeni na niebezpieczeństwo.

Wszelkie prawa © www.seriagone.pl - Główna