Rodzaje tumorów

Więcej...

Typy nowotworów

Tumory dzielą się na dwa rodzaje: łagodne i złośliwe. Złośliwe typy nowotworów to: chłoniak, mięsak, glejak, czerniak i rak. Tumory łagodne nie różnią się znacznie od prawidłowych, a złośliwe mogą się przemieszczać i atakować sąsiednie tkanki. Może to prowadzić do przerzutów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia. Chłoniak powstaje w układzie chłonnym, mięsak tkance miękkiej dowolnej części ciała, a glejak wewnątrz czaszki. Czerniak tworzy się z komórek, które wytwarzają melaninę, a rak z tkanek nabłonkowych.

Wszelkie prawa © www.seriagone.pl - Główna