Kolonie - www.poszukiwaczeprzygod.pl

Więcej...

https://www.poszukiwaczeprzygod.pl/ Kolonie

Przede wszystkim, takie kolonie w 2013 roku umożliwiają ludziom, którzy zwykle kontaktują się ze sobą jedynie na płaszczyźnie zawodowej, wejście w bliższy kontakt i zawarcie znajomości wykraczającej poza te zawodowe ramy. Niektórzy są do takiej integracji nastawieni sceptycznie, twierdząc, że skoro osoby te są pracownikami i z tego tytułu powierzane są im pewne obowiązki, to ich zadaniem jest po prostu tych obowiązków realizacja, a kolonie integracyjne z pozostałymi pracownikami jest w tym przypadku całkowicie zbędna.

Wszelkie prawa © www.seriagone.pl - Główna